Kluczową sprawą, w przypadku wyceny nieruchomości, jest cel, dla którego jest ona sporządzana. Na podstawie tego zostanie zastosowane stosowne podejście, metoda i technika wyceny. Określenie wartości nieruchomości może być wykonane w związku z powzięciem zamiaru sprzedaży bądź kupna nieruchomości, koniecznością oszacowania wartości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności związanej z kredytem zaciąganym na zakup nieruchomości, w celu określenia wysokości opłat administracyjnych (opłaty adiacenckiej, renty planistycznej), w celu określenia wartości na potrzeby podatkowe (np. podatek od spadków i darowizn), w celu aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste, w przypadku organów administracji w celu określenia wartości na potrzeby sprzedaży w trybie przetargowym, w sprawach spornych przed sądem (np. podział majątku), w celu wniesienia nieruchomości do spółki w postaci aportu. To najważniejsze cele wyceny, choć nie wyczerpują całego katalogu celów wyceny.

Formularz kontaktowy

Kontakt

Paweł Bonter
rzeczoznawca majątkowy
uprawnienia nr 5874
ul. Witkowska 25/1
51-003 Wrocław

Tel. 664 74 41 71
e-mail: biuro@pb-wycena.pl

Warto wiedzieć