Do wyceny nieruchomości stosuje się odpowiednie podejścia, metody i techniki wyceny. Wybór sposobu wyceny jest w gestii rzeczoznawcy bądź jest zdeterminowany przez przepisy prawa. W każdym jednak przypadku mamy do czynienia z badaniem stanu nieruchomości zarówno prawnego jak technicznego oraz z badaniem i określeniem granic przestrzennych rynku nieruchomości, np. w przypadku nieruchomości lokalowej bada się rynek obrotu nieruchomościami tego typu. Najbardziej popularny podejściem w wycenie nieruchomości jest podejście porównawcze, w tym przypadku wyceniana nieruchomość porównywana jest z nieruchomościami podobnymi do wycenianej i na postawie cen transakcyjnych nieruchomości podobnych określana jest wartość nieruchomości wycenianej.

Formularz kontaktowy

Kontakt

Paweł Bonter
rzeczoznawca majątkowy
uprawnienia nr 5874
ul. Witkowska 25/1
51-003 Wrocław

Tel. 664 74 41 71
e-mail: biuro@pb-wycena.pl

Warto wiedzieć