Wartość rynkową nieruchomości stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych przy przyjęciu następujących założeń: strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji przymusowej oraz miały stanowczy zamiar zawarcia umowy, upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania warunków umowy. Wartość odtworzeniowa nieruchomości jest równa kosztom jej odtworzenia, z uwzględnieniem stopnia zużycia, jednym słowem jest to wartość zakupu gruntu i odtworzenia jego części składowych np. wybudowania budynku w tej samej technologii z uwzględnieniem stopnia zużycia budynku istniejącego. W praktyce oznacza to określenie kosztów budowy nowego budynku i pomniejszenie ich o wartość zużycia. 

Formularz kontaktowy

Kontakt

Paweł Bonter
rzeczoznawca majątkowy
uprawnienia nr 5874
ul. Witkowska 25/1
51-003 Wrocław

Tel. 664 74 41 71
e-mail: biuro@pb-wycena.pl

Warto wiedzieć