Operat szacunkowy jest pisemną, autorską opinią o wartości nieruchomości sporządzoną przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. W operacie określona jest wartość rynkowa, a w niektórych przypadkach wartość odtworzeniowa nieruchomości.

Formularz kontaktowy

Kontakt

Paweł Bonter
rzeczoznawca majątkowy
uprawnienia nr 5874
ul. Witkowska 25/1
51-003 Wrocław

Tel. 664 74 41 71
e-mail: biuro@pb-wycena.pl

Warto wiedzieć