Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią. Nieruchomością więc jest działka gruntu, może być budynek jeśli jest posadowiony na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste lub wyodrębniony lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu.

Formularz kontaktowy

Kontakt

Paweł Bonter
rzeczoznawca majątkowy
uprawnienia nr 5874
ul. Witkowska 25/1
51-003 Wrocław

Tel. 664 74 41 71
e-mail: biuro@pb-wycena.pl

Warto wiedzieć